teisipäev, 15. veebruar 2011

Kas säästes ja investeerides on võimalik saada jõukaks?

Raamatu "Millionaire Next Door" (Naabermaja miljonär) järgi võiks raha koguva ja investeeriva inimese finantsvarade puhasväärtus küündida vähemalt väärtuseni "eelmise aasta brutosissetulek * vanus / 10". See on oodatav keskmine väärtus. Ehk näiteks kui 30-aastasel inimesel on brutopalk €1 000 kuus ehk €12 000 aastas, siis võiks tal olla finantsvarasid kogunenud vähemalt €36 000 väärtuses. Vara hulka seejuures ei arvestata  korteri või maja väärtust, kus inimene elab.

Jõukaks (või raamatu autorite žargoonis "Prodigious Accumulator of Wealth") defineeritakse raamatus selline inimene, kellel on finantsvarasid vähemalt kaks korda rohkem kui annab tulemuseks ülaltoodud valem. Ehk eeltoodud näite korral võiks 30-aastast €1 000 kuus teenivat inimest jõukaks nimetada juhul, kui tal on finantsvarasid vähemalt €72 000.

Mulle tundub selline jõukuse definitsioon suhteliselt mõistlik - see tähendab, et sul on finantsvarasid ca 5-10 aasta sissetuleku jagu. See on summa, mida on palgatööd tehes raske aga mitte võimatu koguda. Kui minu varad küündiksid sellisele tasemele, siis tunneksin ennast üsna rikkana.

Kui palju peab tegelikult raha kõrvale panema ja investeerima, et sellise tulemuseni kunagi jõuda? Ja kaua see aega võtab?

Võtame näiteks noore, 25-aastase inimese, kellel ei ole veel mingeid sääste kogunenud, kuid kes teenib €1 000 kuus ning otsustab hakata raha säästma ja investeerima. Eesmärgiks on ta võtnud saavutada just ülaltoodud jõukuse taseme. Peab kohe ära ütlema, et ülesanne tema ees ei ole lihtne. Kui sülle ei kuku pärandust või lotovõitu või ei hakka ta ettevõtjaks, teenides suuri kasumeid, siis võtab eesmärgi saavutamine aega aastakümneid.

Võtame eelduseks, et inimese palk ka aasta-aastalt kasvab - nt esimesel 10 aastal 5% aastas, järgnevad 10 aastat 4% aastas ja veel järgnevad 10 aastat 3% aastas. Eeldame ka, et ta teenib oma paigutatud varadelt tootlust keskmiselt 7% aastas. Selliste parameetrite korral oleks meie näidisinimesel vaja igal aastal säästa 20% oma brutopalgast (ehk nt esimesel aastal €2 400) ja eesmärgini jõudmine võtab aega pisut enam kui 30 aastat. Ehk nö jõukaks saaks ta vanuses 55.

Kui tal õnnestub saavutada pisut kõrgem aastatootlus ehk 8%, võtab "jõukakssaamine" 20% brutopalga säästmise korral aega kolm aastat vähem. Kui läheb väga hästi ja ta suudab oma varanduselt igal aastal keskmiselt 10% tootlust teenida, terendab jõukus juba 22 aasta pärast vanuses 47.

Kui ta ei suuda igal aastal 20% brutosissetulekust kõrvale panna, vaid säästab nt keskmiselt 15%, siis venib eesmärgi saavutamine muidugi kaugemasse tulevikku. 7% tootluse korral saavutab ta eesmärgi alles penisoniea lähenedes 62 aastaselt.

Kokkuvõttes peab ütlema, et selline jõukuse poole püüdlemine ei ole mingil juhul lihtne. See nõub minimaalselt paarkümmend aastat pingutamist. Halvemal juhul ebaõnnestub see täielikult. 15-20% brutopalga säästmine ei ole lihtne, tean seda omast kogemusest. Mida väiksem on sissetulek, seda keerulisem see on. See on seotud ka oluliste riskidega. Investeeringud ei pruugi toota oodatud tulu. Investeerides võib ka raha kaotada.

Mulle isiklikult aga tundub see seda sorti eesmärk, mille poole tasub püüelda. Nagu mu varasematest kirjatükkidest nähtub, pole ma küll mitte alati nii edukalt suutnud säästa ja investeerida, kui ma oleksin soovinud. Aga pingutades ja hea õnne korral on mul reaalne võimalus 10-15 aasta jooksul eesmärgini jõuda.